Mycomedica hory

Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

TCM POINT s.r.o., REGON: 28785517, z siedzibą Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, które zostały nam przekazane. Ważne jest wiedzieć, że dane osobowe, które nam przekazujesz, są przetwarzane w sposób odpowiedzialny i przejrzysty oraz masz prawo zażądać informacji o zarejestrowanych danych osobowych, możesz je poprawić lub usunąć, jeśli zostały one udzielone na podstawie Twojej zgody. W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami w formie pisemnej pod adresem firmy: TCM POINT s.r.o., Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1.

Zabezpieczanie danych osobowych

TCM POINT s.r.o. dba o bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych. Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane w stopniu wystarczającym w odniesieniu do ryzyka związanego z ich przetwarzaniem. Żadna nieautoryzowana osoba nie ma dostępu do Twoich danych osobowych, które otrzymaliśmy od Ciebie, a my nie przekazujemy ich bez Twojej zgody innym podmiotom do dalszego przetwarzania, chyba że jest to wymagane przez prawo lub w ochronie naszych interesów prawnych. 

Prawo do informacji

Masz prawo poprosić TCM POINT s.r.o., o informacje, jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim zakresie oraz w jakim celu. Przekażemy te informacje bezpłatnie w ciągu maksymalnie 30 dni, w wyjątkowych sytuacjach najpóźniej w ciągu 90 dni, o czym Cię poinformujemy. Jeśli potrzebujesz ujawnienia informacji, które rejestrujemy, najpierw musimy sprawdzić, czy jesteś osobą, do której faktycznie odnoszą się te informacje. Dlatego w swoim zgłoszeniu zapewnij wystarczającą identyfikację swojej osoby. W razie potrzeby mamy prawo do zażądania dodatkowych informacji w celu identyfikacji, zanim przekażemy dane osobowe, które przetwarzamy.

Mamy prawo odrzucić wymagania dotyczące informacji, które są nieuzasadnione, powtarzają się nieadekwatnie lub ich uzyskanie wymaga nieuzasadnionego wysiłku, lub byłby trudne do uzyskania (zazwyczaj systemy kopii zapasowych, materiały archiwalne itp.).

Aktualizacja danych, prawo do naprawy

Ponieważ dane osobowe mogą się zmieniać w czasie (na przykład, zmiana nazwiska), prosimy o poinformowanie nas, że nastała taka zmiana, aby Twoje dane osobowe były aktualne, aby nie dochodziło do ewentualnych błędów.

Jest to również związane z prawem do naprawy danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Jeśli okaże się, że nasze dane nie są aktualne, masz prawo do ich naprawy.

Zastrzeżenia

Jeśli uważasz, że nie przetwarzamy Twoich danych osobowych zgodnie z prawem, masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu, my następnie sprawdzimy zasadność Twojego wniosku. Informujemy, że przysługuje Ci również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez nas w odpowiednim urzędzie Ochrony Danych Osobowych po adresem:

Biuro Ochrony Danych Osobowych, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7 

Prawo do wymazania

Jeśli kiedykolwiek wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (na przykład adres e-mail w celu wysyłania wiadomości biznesowej lub nowości), masz prawo odwołać tę zgodę w dowolnym momencie, a my mamy obowiązek usunąć przetwarzane przez nas dane wyłącznie na podstawie Twojej zgody. Prawo do usunięcia nie dotyczy przetwarzanych danych w ramach obowiązku wykonania umowy, uzasadnionych powodów lub uzasadnionych interesów. Jeśli niektóre z Twoich danych są przechowywane w systemach zapasowych, które automatycznie zapewniają odporność wszystkich naszych systemów i pełnią funkcją ochrony przed utratą danych w przypadku awarii nie jest w naszej mocy usunięcie tych danych z systemów zapasowych, jednak dane te nie są aktywnie przetwarzane i nie będą wyświetlane do innych celów przetwarzania.

Do kogo się zwrócić

Możesz również zadać pytania dotyczące ochrony danych osobowych na email: info@MycoMedica.cz TCM POINT s.r.o., Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1

Strony internetowe – pliki protokołów

Jeśli wejdziesz na naszą stronę internetową i ją przeglądasz, przetwarzamy następujące pliki protokołów i przechowujemy je na naszych serwerach. Informacje, które przechowujemy obejmują:

 

•                    Twój adres IP

•                    Otwierana strona naszej witryny

•                    Kod odpowiedzi HTTP

•                    Zidentyfikowanie twojej przeglądarki

 

Przetwarzamy te informacje przez 1 miesiąc i tylko dla celów naszej ochrony prawnej i uzasadnionych interesów.

Pliki cookie

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, jesteś poinformowany, że używamy technologii do zbierania i przechowywania informacji za pomocą plików cookie na Twoim urządzeniu. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, których nigdzie nie wysyłamy ani nie przetwarzamy. Pliki cookie nie zbierają żadnych danych osobowych, ale bez tych plików nie możemy zapewnić pełnej funkcjonalności.

 

Analiza i statystyki

Monitorujemy i analizujemy strony internetowe za pomocą usług analitycznych. Żadne dane, które analizujemy za pośrednictwem tej usługi, nie są Twoimi danymi osobowymi. Dzięki tej usłudze wykrywamy ruch i dane geograficzne, informacje o przeglądarce oraz systemie operacyjnym, z którego uzyskujesz dostęp do naszej witryny. Wykorzystujemy wszystkie te informacje do celów marketingowych w celu dalszej poprawy stron internetowych i treści, a także w celu ochrony prawnej lub innych uzasadnionych interesów.

 

 

Przesyłanie wiadomości na adres e-mail

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem od TCM POINT s.r.o. ofert produktów za pośrednictwem e-maila, który podasz i wyrazisz zgodę na wykorzystanie Twojego adresu e-mail, będziemy przetwarzać ten e-mail wyłącznie w tych celach. TCM POINT s.r.o., nie przekazuje tak uzyskanego adresu e-mail innym podmiotom. W przypadku, gdy zdecydujesz, że nie chcesz już otrzymywać wiadomości e-mail od TCM POINT s.r.o w dowolnym momencie w przyszłości, możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie podanego adresu e-mail na piśmie na adres firmy.

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

TCM POINT s.r.o., będzie w tym dokumencie przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie następujących tytułów prawnych.

 

Poradnia - Formularz kontaktowy na stronie: www.MycoMedica.cz,  www.YaoMedica.cz

 

Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego, na stronie

www.MycoMedica.cz,  www.YaoMedica.cz  dane osobowe są przetwarzane w celu ewentualnej komunikacji z Tobą. Rejestrujemy te dane osobowe na podstawie Twojej zgody, którą udzielasz w ramach kwestionariusza kontaktowego.

 

 

 

Tytuł prawny

Zgoda

 

Dane osobowe

Imię, nazwisko, e-mail, telefon

Cel przetwarzania

Komunikowanie się z klientem, który po raz pierwszy skontaktował się z nami za pośrednictwem tego kwestionariusza

Czas przetwarzania

Przez 1 miesiąc lub do momentu wycofania zgody

 

 

 

 

 

 

Kontakty pracowników na stronie www.MycoMedica.cz,  www.YaoMedica.cz

 

Aby zapewnić lepszą komunikację z naszymi pracownikami, na stronie www.MycoMedica.cz,  www.YaoMedica.cz umieszczone dane osobowe naszych pracowników. Publikujemy te dane osobowe na podstawie wykonania umowy o pracę.

 

 

Tytuł prawny

Wykonywanie umowy

 

Dane osobowe

E-mail, imię, nazwisko, stanowisko, telefon, tytuł

Cel przetwarzania

Wymagany kontakt dla klienta

 

Czas przetwarzania

Podczas trwania stosunku pracy

 

 

 

Zdjęcia pracowników na stronie www.MycoMedica.cz,  www.YaoMedica.cz

 

Aby promować naszą firmę, na stronie www.MycoMedica.cz,  www.YaoMedica.cz umieszczone dane osobowe naszych pracowników. Publikujemy te dane osobowe za ich zgodą.

 

 

Tytuł prawny

Zgoda

 

Dane osobowe

Zdjęcia

Cel przetwarzania

Promocja firmy

 

Czas przetwarzania

Aż do wycofania zgody

 

 

Organizacje – partnerzy biznesowi na stronie www.MycoMedica.cz,  www.YaoMedica.cz

 

Na naszych stronach www.MycoMedica.cz,  www.YaoMedica.czsą umieszczone organizacje, które wspieramy i przetwarzamy ich dane osobowe. Rejestrujemy te dane osobowe na podstawie Twojej zgody, którą udzielasz w ramach formularza kontaktowego.

 

 

Tytuł prawny

Wykonywanie umowy

 

Dane osobowe

Imię, nazwisko, stanowisko

Cel przetwarzania

Działalność sponsorska

 

Czas przetwarzania

Na czas trwania

 

Zdjęcia przedstawicieli organizacji, które wspieramy www.MycoMedica.cz,  www.YaoMedica.cz

 

Aby promować naszą firmę na stronach www.MycoMedica.cz,  www.YaoMedica.cz, są umieszczone dane osobowe naszych partnerów biznesowych. Publikujemy te dane osobowe za ich zgodą.

 

 

Tytuł prawny

Zgoda

 

Dane osobowe

Zdjęcia

Cel przetwarzania

Promocja firmy

 

Czas przetwarzania

Aż do wycofania zgody

Gdzie można kupić nasze produkty?

 

Rozległa sieć dystrybutorów w całej Republice Czeskiej

Po prostu wyszukuj najbliższego terapeuty, sprzedawcy lub aptekę z naszymi produktami.
Pokaż najbliższych dystrybutorów