Mycomedica hory

Warunki handlowe

Od 29.12.2022 r. wejdzie w życie nowy regulamin, z którym można zapoznać się tutaj.

Warunki

Warunki handlowe sklepu internetowego MycoMedica

 

Postanowienia wstępne

Niniejsze warunki handlowe dotyczą zakupu towarów w sklepie internetowymwww.mycomedica.czwww.mycomedica.cz i www.mycomedica.sk

Właścicielem sklepu jest:
 TMC POINT s.r.o.

Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1

REGON 28785517

NIP CZ28785517

 

Ważne informacje!!!

Informacje opublikowane na powyższych stronach internetowych są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępują porad wykwalifikowanego lekarza. Informacje dot. stanu zdrowia należy konsultować z lekarzem.

 

Zawarcie umowy zakupu

Należycie wypełnione i odesłane zamówienie klienta (kupującego) jest zawarciem umowy zakupu między nim (kupującym) i TMC POINT s.r.o. (sprzedającym). 
 Po otrzymaniu zamówienia zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem o jego przyjęciu. To potwierdzenie jest wysyłane automatycznie i ma jedynie informacyjny charakter oraz  nie oznacza automatycznego przyjęcia Twojej propozycji zawarcia umowy sprzedaży. 
 Jeśli sprzedający w ciągu 24 godzin (w dni wolne i w święta ten okres jest automatycznie przedłużany o ich czas trwania) po przyjęciu wniosku o zawarcie umowy kupna (zamówienia) nie wyrazi sprzeciwu, umowa zakupu jest uważana za zawartą. 
 Od tej chwili między kupującym i sprzedającym powstają wzajemne prawa i obowiązki. 
 Wszystkie stosunki umowne są zawierane w zgodnie z prawem Republiki Czeskiej. Ponieważ konsument jest stroną umowy, stosunki regulowane tymi zasadami są regulowane przez kodeks cywilny (nr 40/1964 Dz.U. w aktualnym brzmieniu) i prawem o ochronie konsumenta (nr 634/1992 Sb., w  aktualnym brzmieniu).

 

Wysyłanie zamówienia

Przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia należy go sprawdzić dokładnie. Za prawidłowość wypełnienia zamówienia i danych potrzebnych do jego załatwienia jest odpowiedzialny kupujący. Jeśli klient wyraża zgodę z formą zamówienia, przyciskiem Wysłać wiążące zamówienie będzie ostatecznie przesłane do przetworzenia. Tak wysłane zamówienie jest wiążące. Na Twój adres e-mail zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

 

Anulowanie zamówienia

Anulowanie zamówienia jest możliwe tylko wtedy, gdy zamówienie nie zostało jeszcze załatwione i wysłane do kupującego. Anulowanie wysyłanego zamówienia jest wykonywane przez wysłanie e-maila na adres zamowienia@MycoMedica.cz lub telefonicznie pod numerem +420 739454915. Zawsze trzeba znać informacje dot. zamówienia, jego numer i Twoje dane identyfikacyjne. 
 Jeśli zamówienie nie może zostać anulowane, towary mogą zostać zwrócone w stanie nienaruszonym i bez oznaki użycia lub zużycia w ciągu miesiąca do sprzedawcy nawet bez podania przyczyny (patrz zwrot towaru)

 

Zwrot towaru

Jeśli zdecydowałeś z jakiegokolwiek powodu, że nie chcesz zakupionego towaru, zapewniamy nienarzuconą możliwość przez prawo (zgodnie z § 53, ust. 7 i § 54 kodeksu cywilnego) zwrócenia towaru w ciągu miesiąca od przyjęcia bez podania przyczyny. Nieuszkodzony towar, bez oznak użycia lub zużycia, w oryginalnym opakowaniu z oryginałem lub przynajmniej kopią faktury prosimy wysłać do nas z powrotem w określonym okresie - ważna jest data wysłania towaru do sprzedającego. Wysyłaj przesyłki tylko za pośrednictwem standardowych paczek pocztowych, przesyłki za pobraniem nie będą akceptowane. Kupujący prześle odstąpienie od Umowy sprzedaży na adres e-mail Sprzedawcy lub na adres dostawy magazynu Sprzedawcy: MycoMedica, Tomkova 53, Police nad Metují 54954. Po otrzymaniu zwróconego towaru zostanie zwrócona odpowiednia kwota przewodem bankowym (w ciągu 30 dni). Opłaty pocztowe / opakowanie nie ulegają zwrotowi. W przypadku dostarczenia wraz z zamówieniem próbki lub prezentu, należy je zwrócić wraz z produktami z powrotem do sprzedawcy.

  

Ceny towarów

Wszystkie ceny wymienione w naszym sklepie internetowym zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie realizowania zamówienia.

 

Ekspedycja, dostawa i  płatność za dostawę towarów

p>Sprzedający dołączy do zamówionego towaru zawsze jeden wydruk faktury - dokumentu podatkowego, która jest jednocześnie gwarancją i dowodem dostawy.
 Sprzedający wysyła towary w dni robocze 1 -5 dni roboczych przez przewoźnika. Czas dostawy jest regulowany wewnętrznymi przepisami przewoźnika. W przypadku, że niektórych towarów nie ma obecnie w magazynie, ale są już w drodze, czas wysyłki może zostać przedłużony o 1 - 7 dni roboczych poza normalnym czasem wysyłki. W przypadku, że niektóre pozycje nie są w magazynie, ani w drodze, będziemy klienta kontaktować e-mailem.
 O ile nie uzgodniono inaczej, towary są dostarczane za pośrednictwem firmy Geis.
 Kupujący otrzymują towar od przewoźnika w kopercie lub w pudełku.
 Płatność jest dokonywana z góry na nasze konto (wymienione w e-mailu wzywającym do zapłaty) lub gotówką w momencie dostawy (przewóz przez przewoźnika) lub gotówką (w przypadku osobistego odbioru).p>Towar można również odebrać osobiście w gabinecie TMC POINT, Krásnohorké 672, Náchod. O terminie klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub SMS.

 

Przyjęcie przesyłki

Zwróć szczególną uwagę na opakowanie tzn. na powierzchnię pudełka lub koperty, taśmę ochronną i wszystkie drobne uszkodzeniom i pęknięcia, w szczególności, zniszczone kartony i odkształcenie rogów opakowania. Te oznaki mogą wskazywać na niedbałość w postępowaniu z opakowaniem podczas przewozu, a tym samym możliwe powstanie uszkodzenia towaru wewnątrz opakowania. Jeśli odkryjesz takie lub podobne oznaki, które oznaczają, że doszło do nieupoważnionej ingerencji w przesyłkę lub ewentualnych szkód podczas transportu, zgłosić ten fakt doręczycieli. W dalszej kolejności należy wykonać zapis do protokołu reklamacji lub ewentualnie potwierdzić zapis o stanie, w jakim opakowanie lub koperta były dostarczone i o ewentualnych innych uszkodzeniach. Pozwoli to rozwiązać wszelkie późniejsze reklamacje i minimalizuje powstanie potencjalnych szkód.

 

p>Opakowanie

Sprzedający jest odpowiedzialny za zapewnienie, że opakowanie dostarczonych produktów spełnia wszystkie wymogi prawne. Opakowanie zawiera pełny skład produktu i instrukcję użycia. Tekst odpowiada tekstowi zatwierdzonemu przez władzę państwową. Data minimalnej trwałości produktu jest zawsze oznaczona na opakowaniu.

 

Polityka Prywatności

Poprzez rejestrację w naszym e-shopu dane klienta zostaną automatycznie włączone do bazy danych firmy. Zgodnie z nowelą do ustawy nr 480/2004 Dz.U. można wykorzystać te szczegóły kontaktu elektronicznego w celu rozpowszechniania komunikacji handlowej dotyczącej naszych własnych produktów lub usług, w formie e-maili. 
 Każdy e-maili z ofertą będzie zawierać również instrukcję rezygnacji z odbierania podobnych e-maili. 
 Klient ma prawo zażądać w dowolnym momencie o usunięcie informacji osobistych z bazy danych i o anulowanie rejestracji.
 Przez dostarczanie danych do registracji klient wyraża zgodę z tym, aby te dane w rozumieniu § 4 lit. e) ustawy nr 101/2000 Dz.U., były opracowane i używane do użytku wewnętrznego i potrzeb marketingowych. Te dane nie będą dostępne w żadnym

przypadku osobom trzecim.

 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

   li>Szanowny kliencie, jeśli uważasz, że ucierpiałeś szkodę lub nie dotrzymaliśmy obowiązków, napisz na nasz adres e-mail 
info@mycomedica.cz
 1. Jeśli nie możemy rozwiązać sporu bezpośrednio, zgodnie z ustawą nr 378/2015 zmieniającą ustawę nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumenta, masz również prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich.
 2. Podmiotem (ADR) pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich między przedsiębiorcą i klientem, jest Czeska Inspekcja Handlowa lub inny organ upoważniony przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu, patrz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 3. Do Czeskiej Inspekcji Handlowej konsument ma możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem on-line formularza,dostępnego na stronie internetowej czeskiej Inspekcji Handlowej: https://adr.coi.cz/cs .
 4. li>Konsument może złożyć wniosek w Czeskiej Inspekcji Handlowej lub wyznaczonym podmiocie w terminie 1 roku od dnia, w którym zrealizował prawo, które jest przedmiotem sporu, u sprzedającego po raz pierwszy.
 5. Konsument może również zgłosić wniosek za pośrednictwem dostępnej w UE platformy pozasądowej rozstrzygania sporów online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Wniosek może składać tylko konsument żyjący w UE na przedsiębiorcę z siedzibą w UE.
 6. Jeśli sporne strony nie są zadowolone z jakości pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich i wierzą, że podczas postępowania miało miejsce naruszenie Zasad pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich mogą złożyć skargę do Ministerstwa Przemysłu i Handlu lub na adres email adr@mpo.cz.
 7. W przypadku sporów transgranicznych pomaga konsumentom w dostępie do odpowiednich organów pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich Europejskie Centrum Konsumenckie Republiki Czeskiej.
 8. Koszty związane z pozasądowym rozwiązaniem sporów konsumenckich ponoszą strony.

 

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przystosowania i zmiany niniejszych warunków. 
 Warunki handlowe wejdą w życie z dniem 20.05.2022

 

Gdzie można kupić nasze produkty?

 

Rozległa sieć dystrybutorów w całej Republice Czeskiej

Po prostu wyszukuj najbliższego terapeuty, sprzedawcy lub aptekę z naszymi produktami.
Pokaż najbliższych dystrybutorów