Mycomedica hory

Warunki handlowe

 

Warunki

Warunki handlowe sklepu internetowego MycoMedica

 

Postanowienia wstępne

Niniejsze warunki handlowe dotyczą zakupu towarów w sklepie internetowymwww.mycomedica.czwww.mycomedica.cz i www.mycomedica.sk

Właścicielem sklepu jest:
 TMC POINT s.r.o.

Masarykovo nám.18

549 54 Police nad Metují

 

REGON 28785517

NIP CZ28785517

 

Ważne informacje!!!

Informacje opublikowane na powyższych stronach internetowych są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępują porad wykwalifikowanego lekarza. Informacje dot. stanu zdrowia należy konsultować z lekarzem.

 

Zawarcie umowy zakupu

Należycie wypełnione i odesłane zamówienie klienta (kupującego) jest zawarciem umowy zakupu między nim (kupującym) i TMC POINT s.r.o. (sprzedającym). 
 Po otrzymaniu zamówienia zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem o jego przyjęciu. To potwierdzenie jest wysyłane automatycznie i ma jedynie informacyjny charakter oraz  nie oznacza automatycznego przyjęcia Twojej propozycji zawarcia umowy sprzedaży. 
 Jeśli sprzedający w ciągu 24 godzin (w dni wolne i w święta ten okres jest automatycznie przedłużany o ich czas trwania) po przyjęciu wniosku o zawarcie umowy kupna (zamówienia) nie wyrazi sprzeciwu, umowa zakupu jest uważana za zawartą. 
 Od tej chwili między kupującym i sprzedającym powstają wzajemne prawa i obowiązki. 
 Wszystkie stosunki umowne są zawierane w zgodnie z prawem Republiki Czeskiej. Ponieważ konsument jest stroną umowy, stosunki regulowane tymi zasadami są regulowane przez kodeks cywilny (nr 40/1964 Dz.U. w aktualnym brzmieniu) i prawem o ochronie konsumenta (nr 634/1992 Sb., w  aktualnym brzmieniu).

 

Wysyłanie zamówienia

Przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia należy go sprawdzić dokładnie. Za prawidłowość wypełnienia zamówienia i danych potrzebnych do jego załatwienia jest odpowiedzialny kupujący. Jeśli klient wyraża zgodę z formą zamówienia, przyciskiem Wysłać wiążące zamówienie będzie ostatecznie przesłane do przetworzenia. Tak wysłane zamówienie jest wiążące. Na Twój adres e-mail zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

 

Anulowanie zamówienia

Anulowanie zamówienia jest możliwe tylko wtedy, gdy zamówienie nie zostało jeszcze załatwione i wysłane do kupującego. Anulowanie wysyłanego zamówienia jest wykonywane przez wysłanie e-maila na adres zamowienia@MycoMedica.cz lub telefonicznie pod numerem +420 739454915. Zawsze trzeba znać informacje dot. zamówienia, jego numer i Twoje dane identyfikacyjne. 
 Jeśli zamówienie nie może zostać anulowane, towary mogą zostać zwrócone w stanie nienaruszonym i bez oznaki użycia lub zużycia w ciągu miesiąca do sprzedawcy nawet bez podania przyczyny (patrz zwrot towaru)

 

Zwrot towaru

Jeśli zdecydowałeś z jakiegokolwiek powodu, że nie chcesz zakupionego towaru, zapewniamy nienarzuconą możliwość przez prawo (zgodnie z § 53, ust. 7 i § 54 kodeksu cywilnego) zwrócenia towaru w ciągu miesiąca od przyjęcia bez podania przyczyny. Nieuszkodzony towar, bez oznak użycia lub zużycia, w oryginalnym opakowaniu z oryginałem lub przynajmniej kopią faktury prosimy wysłać do nas z powrotem w określonym okresie - ważna jest data wysłania towaru do sprzedającego. Wysyłaj przesyłki tylko za pośrednictwem standardowych paczek pocztowych, przesyłki za pobraniem nie będą akceptowane. Po otrzymaniu zwróconego towaru zostanie zwrócona odpowiednia kwota przewodem bankowym (w ciągu 30 dni). Opłaty pocztowe / opakowanie nie ulegają zwrotowi.

 

Ceny towarów

Wszystkie ceny wymienione w naszym sklepie internetowym zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie realizowania zamówienia.

 

Ekspedycja, dostawa i  płatność za dostawę towarów

p>Sprzedający dołączy do zamówionego towaru zawsze jeden wydruk faktury - dokumentu podatkowego, która jest jednocześnie gwarancją i dowodem dostawy.
 Sprzedający wysyła towary w dni robocze 1 -5 dni roboczych przez przewoźnika. Czas dostawy jest regulowany wewnętrznymi przepisami przewoźnika. W przypadku, że niektórych towarów nie ma obecnie w magazynie, ale są już w drodze, czas wysyłki może zostać przedłużony o 1 - 7 dni roboczych poza normalnym czasem wysyłki. W przypadku, że niektóre pozycje nie są w magazynie, ani w drodze, będziemy klienta kontaktować e-mailem.
 O ile nie uzgodniono inaczej, towary są dostarczane za pośrednictwem firmy Geis.
 Kupujący otrzymują towar od przewoźnika w kopercie lub w pudełku.
 Płatność jest dokonywana z góry na nasze konto (wymienione w e-mailu wzywającym do zapłaty) lub gotówką w momencie dostawy (przewóz przez przewoźnika) lub gotówką (w przypadku osobistego odbioru).

p>Towar można również odebrać osobiście w gabinecie TMC POINT, Krásnohorké 672, Náchod. O terminie klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub SMS.

 

Przyjęcie przesyłki

Zwróć szczególną uwagę na opakowanie tzn. na powierzchnię pudełka lub koperty, taśmę ochronną i wszystkie drobne uszkodzeniom i pęknięcia, w szczególności, zniszczone kartony i odkształcenie rogów opakowania. Te oznaki mogą wskazywać na niedbałość w postępowaniu z opakowaniem podczas przewozu, a tym samym możliwe powstanie uszkodzenia towaru wewnątrz opakowania. Jeśli odkryjesz takie lub podobne oznaki, które oznaczają, że doszło do nieupoważnionej ingerencji w przesyłkę lub ewentualnych szkód podczas transportu, zgłosić ten fakt doręczycieli. W dalszej kolejności należy wykonać zapis do protokołu reklamacji lub ewentualnie potwierdzić zapis o stanie, w jakim opakowanie lub koperta były dostarczone i o ewentualnych innych uszkodzeniach. Pozwoli to rozwiązać wszelkie późniejsze reklamacje i minimalizuje powstanie potencjalnych szkód.

 

p>Opakowanie

Sprzedający jest odpowiedzialny za zapewnienie, że opakowanie dostarczonych produktów spełnia wszystkie wymogi prawne. Opakowanie zawiera pełny skład produktu i instrukcję użycia. Tekst odpowiada tekstowi zatwierdzonemu przez władzę państwową. Data minimalnej trwałości produktu jest zawsze oznaczona na opakowaniu.

 

Polityka Prywatności

Poprzez rejestrację w naszym e-shopu dane klienta zostaną automatycznie włączone do bazy danych firmy. Zgodnie z nowelą do ustawy nr 480/2004 Dz.U. można wykorzystać te szczegóły kontaktu elektronicznego w celu rozpowszechniania komunikacji handlowej dotyczącej naszych własnych produktów lub usług, w formie e-maili. 
 Każdy e-maili z ofertą będzie zawierać również instrukcję rezygnacji z odbierania podobnych e-maili. 
 Klient ma prawo zażądać w dowolnym momencie o usunięcie informacji osobistych z bazy danych i o anulowanie rejestracji.
 Przez dostarczanie danych do registracji klient wyraża zgodę z tym, aby te dane w rozumieniu § 4 lit. e) ustawy nr 101/2000 Dz.U., były opracowane i używane do użytku wewnętrznego i potrzeb marketingowych. Te dane nie będą dostępne w żadnym

przypadku osobom trzecim.

 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

    li>Szanowny kliencie, jeśli uważasz, że ucierpiałeś szkodę lub nie dotrzymaliśmy obowiązków, napisz na nasz adres e-mail info@mycomedica.cz
  1. Jeśli nie możemy rozwiązać sporu bezpośrednio, zgodnie z ustawą nr 378/2015 zmieniającą ustawę nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumenta, masz również prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich.
  2. Podmiotem (ADR) pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich między przedsiębiorcą i klientem, jest Czeska Inspekcja Handlowa lub inny organ upoważniony przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu, patrz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
  3. Do Czeskiej Inspekcji Handlowej konsument ma możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem on-line formularza,dostępnego na stronie internetowej czeskiej Inspekcji Handlowej: https://adr.coi.cz/cs .
  4. li>Konsument może złożyć wniosek w Czeskiej Inspekcji Handlowej lub wyznaczonym podmiocie w terminie 1 roku od dnia, w którym zrealizował prawo, które jest przedmiotem sporu, u sprzedającego po raz pierwszy.
  5. Konsument może również zgłosić wniosek za pośrednictwem dostępnej w UE platformy pozasądowej rozstrzygania sporów online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Wniosek może składać tylko konsument żyjący w UE na przedsiębiorcę z siedzibą w UE.
  6. Jeśli sporne strony nie są zadowolone z jakości pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich i wierzą, że podczas postępowania miało miejsce naruszenie Zasad pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich mogą złożyć skargę do Ministerstwa Przemysłu i Handlu lub na adres email adr@mpo.cz.
  7. W przypadku sporów transgranicznych pomaga konsumentom w dostępie do odpowiednich organów pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich Europejskie Centrum Konsumenckie Republiki Czeskiej.
  8. Koszty związane z pozasądowym rozwiązaniem sporów konsumenckich ponoszą strony.

 

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przystosowania i zmiany niniejszych warunków. 
 Warunki handlowe wejdą w życie z dniem 1. 6. 2011.

 

Gdzie można kupić nasze produkty?

 

Rozległa sieć dystrybutorów w całej Republice Czeskiej

Po prostu wyszukuj najbliższego terapeuty, sprzedawcy lub aptekę z naszymi produktami.
Pokaż najbliższych dystrybutorów