Mycomedica hory
Zpět na herbář

Yi Qi Cong Ming Wan

 

Informujemy, że nie możemy już podawać informacji na naszej stronie, które mogłyby sugerować jakiekolwiek działanie lecznicze ziół lub grzybów. Obecne prawodawstwo UE zabrania tego, nawet pomimo tego, że tradycyjna medycyna chińska działała od tysięcy lat i jest sprawdzona na niezliczonej liczbie pacjentów. Jednocześnie nie możemy wspominać o efektach potwierdzonych przez obecne badania naukowe, ale wierzymy w zdrowy rozsądek naszych klientów. Szczegółowe informacje o ziołach i grzybach znajdują się w publicznie dostępnych źródłach w Internecie. Cenne informacje są na stronach www.tcmencyklopedie.cz.

Opis mieszaniny:

Nalewka Wyostrzenie zmysłów jest oparta na tradycyjnej mieszaninie medycyny chińskiej Yi Qi Cong Ming Wan.016_Yi Qi Cong Ming Wan

Ta mieszanina pochodzi od starego chińskiego lekarza Li Gao, który stworzył ją w XIII wieku. Ma według medycyny chińskiej podwójne działanie. Po pierwsze wzmacnia „środkowy ogrzewacz“ i uzupełnia oraz podnosi Pi Qi (Qi śledziony). Jednak jej główną domeną jest wzmacnienie „górnych otworów“ i równocześnie blokad w tym obszarze.

Działanie według medycyny chińskiej:

  • uzupełnia Qi i krew (śledziony, wątroby i nerek)
  • podnosi Qi yang
  • wspiera „górne otwory“

Język: według obrazu

Puls: według obrazu

Autor mieszaniny: Li Gao - Dong Heng Shi Xiao Fang, napisano w roku 1266

Skład mieszaniny:

Chiński Polski Łaciński
Huang Qi traganek, korzeń Rad. astragali
Dang Shen dzwonkowiec wschodni, korzeń Rad. codonopsis
Gan Cao lukrecja, korzeń Rad. glycyrrhizae
Sheng Ma pluskwica, korzeń Rad. cimicifugae
Ge Gen opornik łatkowaty, korzeń Rad. puerariae
Man Jing Zi niepokalanek, owoc Fruc. viticis
Bai Shao piwonia biała, korzeń Rad. paeoniae alba
Huang Bai korkowiec amurski, kora Cort. phellodendri

 

Inne źródła do studiowania:

Sheid, Bensky, Ellis, Barolet: Chinese Herbal Medicine Formulas and Strategies 
Shied, Ellis - Handbook of Formulas in Chinese Medicine 
John K.Chen, Tina T.Chen - Chinese Herbal Formulas and Applications
Ando - Farmakologia klasycznej medycyny chińskiej 
Hampen, Fischer - A materia Medica for Chinese Medicine 
Giovanni Maciocia- The Practice of Chinese Medicine 
Giovanni Maciocia- The Tree Treasures
http://tcmencyklopedie.cz

Gdzie można kupić nasze produkty?

 

Rozległa sieć dystrybutorów w całej Republice Czeskiej

Po prostu wyszukuj najbliższego terapeuty, sprzedawcy lub aptekę z naszymi produktami.
Pokaż najbliższych dystrybutorów