Mycomedica hory

Kontakty

TCM POINT s.r.o.
 
Informacje o rozliczeniach:
Příčná 1892/4
110 00 Praha 1
REGON: 28785517
NIP: CZ28785517
 
Ustanowienie
Tomkova 53
549 54 Police nad Metují
 
 
 
Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w  Sekcji C 27282 prowadzonej w Sądu Okręgowego w Hradcu Králové.

Ludzie

Gdzie można kupić nasze produkty?

 

Rozległa sieć dystrybutorów w całej Republice Czeskiej

Po prostu wyszukuj najbliższego terapeuty, sprzedawcy lub aptekę z naszymi produktami.
Pokaż najbliższych dystrybutorów