Zpět na herbář

Ke Chuan Pian

Informujemy, że nie możemy już podawać informacji na naszej stronie, które mogłyby sugerować jakiekolwiek działanie lecznicze ziół lub grzybów. Obecne prawodawstwo UE zabrania tego, nawet pomimo tego, że tradycyjna medycyna chińska działała od tysięcy lat i jest sprawdzona na niezliczonej liczbie pacjentów. Jednocześnie nie możemy wspominać o efektach potwierdzonych przez obecne badania naukowe, ale wierzymy w zdrowy rozsądek naszych klientów. Szczegółowe informacje o ziołach i grzybach znajdują się w publicznie dostępnych źródłach w Internecie. Cenne informacje są na stronach www.cinskyherbar.cz lub www.tcmencyklopedie.cz.

Opis mieszaniny:

Nalewka Lekki oddech jest oparta na tradycyjnej mieszaninie Ke Chuan Pian.

062

Tradycyjny chiński przepis ziołowy Ke Chuan Pian jest tradycyjnie stosowany do uwalniania Fei (płuc) w przypadkach inwazji Feng Han (zimny wiatr). Często jest obecny Tan (śluz). Wynika to z osłabienia Qi śledziony z powodu złych nawyków żywieniowych i / lub inwazji Feng Han (wietrzny chłód).

Efekty według medycyny chińskiej:

  • wzmacnia Fei Qi (Qi płuc)
  • transformuje Tan (śluz)

Skład mieszaniny:

Chiński Polski Łaciński
Jie Geng rozwar wielkokwiatowy, korzeń Rad. platycodi
Bai Qian ciemiężyk, korzeń Rad. cynanchi atrati
Qian Hu gorysza chińska, korzeń Rad. peucedani
Bai Bu stemona chińska, korzeń Rad. stemonae
Jing Jie ziele schizonepety cienkolistej, nać Herb. schizonepetae
Yu Bai Fu
truciec, bulwa Rhiz. typhonii
Bei Mu
szachownica - cebula Bulb. fritillariae cirrhosae
Fang Feng ledebouriellae divaricatae, korzeń Rad. ledebouriellae
Sang Bai Pi morwa biała, kora korzenia Cort. radicis mori
Bai Guo miłorząd dwuklapowy (Gingko biloba), nasiona Sem. ginkgo bilobae
Su Zi pachnotka zwyczyjna, nasiona Sem. perillae
Ting Li Zi   Sem. lepidii
 

Inne źródła do studiowania:

Sheid, Bensky, Ellis, Barolet: Chinese Herbal Medicine Formulas and Strategies
Shied, Ellis - Handbook of Formulas in Chinese Medicine
John K.Chen, Tina T.Chen - Chinese Herbal Formulas and Applications
Ando - Farmakologie klasické čínské medicíny
Hampen, Fischer - A materia Medica for Chinese Medicine
Giovanni Maciocia- The Practice of Chinese Medicine
Giovanni Maciocia- The Tree Treasures
http://tcmencyklopedie.cz

Gdzie można kupić nasze produkty?

 

Rozległa sieć dystrybutorów w całej Republice Czeskiej

Po prostu wyszukuj najbliższego terapeuty, sprzedawcy lub aptekę z naszymi produktami.
Pokaż najbliższych dystrybutorów