Mycomedica hory
Zpět na herbář

Hai Zi Qi Tang

 

Informujemy, że nie możemy już podawać informacji na naszej stronie, które mogłyby sugerować jakiekolwiek działanie lecznicze ziół lub grzybów. Obecne prawodawstwo UE zabrania tego, nawet pomimo tego, że tradycyjna medycyna chińska działała od tysięcy lat i jest sprawdzona na niezliczonej liczbie pacjentów. Jednocześnie nie możemy wspominać o efektach potwierdzonych przez obecne badania naukowe, ale wierzymy w zdrowy rozsądek naszych klientów. Szczegółowe informacje o ziołach i grzybach znajdują się w publicznie dostępnych źródłach w Internecie. Cenne informacje są na stronach www.tcmencyklopedie.cz.

Opis mieszaniny:

Nalewka Odzyskanie głosu jest oparta na tradycyjnej mieszaninie medycyny chińskiej Hai Zi Qi Tang022_Hai Zi Qi Tang

Prosta mieszanina z czterech ziół, która jest stosowana do wzmocnienia Qi płuc. Niektórzy ludzie często używają swojego głosu (nauczyciele, mówcy, śpiewacy)...) i w ten sposób stopniowo wyczerpująFei Qi (energię płuc).

Działanie według medycyny chińskiej:

  • przywraca głos
  • zwilża Fei (płuca)
  • wzmacnia Fei Qi (energii płuc)
  • odżywia Fei Yin (Yin płuc)
  • transformuje Tan (śluz)
  • oczyszcza Fei Re (gorąco w płucach)

Język: różny, według obrazu

Puls: różny, według obrazu

Skład mieszaniny:

Chiński Polski Łaciński
Mu Hu Die semen oroxyli, nasienie Sem. oroxyli
Pang Da Hai lejnice Sterculia lychnophora
Chen Pi mandarynka, kora owocu Per. citri reticulatae
He Zi migdałecznik chebułowiec, owoc Fruc. terminaliae chebulae 

Inne źródła do studiowania:

Sheid, Bensky, Ellis, Barolet: Chinese Herbal Medicine Formulas and Strategies 
Shied, Ellis - Handbook of Formulas in Chinese Medicine 
John K.Chen, Tina T.Chen - Chinese Herbal Formulas and Applications
Ando - Farmakologia klasycznej medycyny chińskiej 
Hampen, Fischer - A materia Medica for Chinese Medicine 
Giovanni Maciocia- The Practice of Chinese Medicine 
Giovanni Maciocia- The Tree Treasures
http://tcmencyklopedie.cz

Gdzie można kupić nasze produkty?

 

Rozległa sieć dystrybutorów w całej Republice Czeskiej

Po prostu wyszukuj najbliższego terapeuty, sprzedawcy lub aptekę z naszymi produktami.
Pokaż najbliższych dystrybutorów