Mycomedica hory
Zpět na herbář

Chuan Xin Lian Kang Yan

Informujemy, że nie możemy już podawać informacji na naszej stronie, które mogłyby sugerować jakiekolwiek działanie lecznicze ziół lub grzybów. Obecne prawodawstwo UE zabrania tego, nawet pomimo tego, że tradycyjna medycyna chińska działała od tysięcy lat i jest sprawdzona na niezliczonej liczbie pacjentów. Jednocześnie nie możemy wspominać o efektach potwierdzonych przez obecne badania naukowe, ale wierzymy w zdrowy rozsądek naszych klientów. Szczegółowe informacje o ziołach i grzybach znajdują się w publicznie dostępnych źródłach w Internecie. Cenne informacje są na stronach www.tcmencyklopedie.cz.

Opis mieszaniny:

Nalewka Smoczy oddech jest oparta na tradycyjnej mieszaninie Chuan Xin Lian Kang Yan.033_Chuan Xin Lian Kang Yan Wan_Dračí dech_tinktura

Stosunkowo nowsza mieszanka, której cesarskim ziołem jest brodziuszka wiechowata, oczyszcza Du Re (toksyczne gorąco). Zgodnie z medycyną chińską jest używana w stanach ataku Feng Re (zewnętrzne wietrzne gorąco). Wiatr najpierw atakuje warstwy powierzchniowe i stopniowo się pogłębia. Zależy od tego, jak silne jest nasze Wei Qi (obronna Qi).

Działanie według medycyny chińskiej:

  • wydala Feng Re (wietrzne gorąco) i Du Re (toksyczne gorąco)

  • ochładza Re (gorąco)

Język: czerwony, z żółtą powłoką (zmiana ta może nie być widoczna we wczesnych stadiach zakażenia)

Puls: szybki i powierzchowny

Skład mieszaniny:

Chiński Polski Łaciński
 Chuan Xin Lian  brodziuszka wiechowata, nać  Herb. andrographitis paniculatae
 Pu Gong Ying  mniszek mongolski, nać  Herb. taraxaci
 Xia Ku Cao  głowienka pospolita, nać z kwiatostanem  Herb. prunella vulgaris spica
 Bai Hua She She Cao  Oldenlandia hedyotis, nać  Herb. hedyotis diffusa
 

Inne źródła do studiowania:

Sheid, Bensky, Ellis, Barolet: Chinese Herbal Medicine Formulas and Strategies
Shied, Ellis - Handbook of Formulas in Chinese Medicine
John K.Chen, Tina T.Chen - Chinese Herbal Formulas and Applications
Ando - Farmakologie klasické čínské medicíny
Hampen, Fischer - A materia Medica for Chinese Medicine
Giovanni Maciocia- The Practice of Chinese Medicine
Giovanni Maciocia- The Tree Treasures
http://tcmencyklopedie.cz 

Gdzie można kupić nasze produkty?

 

Rozległa sieć dystrybutorów w całej Republice Czeskiej

Po prostu wyszukuj najbliższego terapeuty, sprzedawcy lub aptekę z naszymi produktami.
Pokaż najbliższych dystrybutorów